naglowek

Nowa sala dla dzieci

 Dnia 8 października 2009 roku, Prezes Fundacji Magis uroczyście podziękował pracownikom zaangażowanym w budowę nowej sali przeznaczonej na terapię zajęciową dzieci i młodzieży. Podczas wspólnego świętowania zakończenia prac i oddania sali dzieciom z Edukacyjnej Kliniki, obecni byli prawie wszyscy, którzy nie szczędząc trudu i czasu, stworzyli dzieło, które obecnie możemy podziwiać.

W nowej sali odbywają się już zajęcia teatralne, a inne spotkania rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Budowę, wartą ponad 300 000 złotych, sfinansowała anonimowa fundacja z Niemiec.