naglowek

Nowy Prezes Fundacji

 Z dniem 1 września 2009 roku, Rada Fundacji Magis powierzyła funkcję Prezesa Zarządu - Wojciechowi Żmudzińskiemu SJ.

W składzie Zarządu pozostała Bożena Prątnicka-Olszewska, Andrzej Bień i Adam Tomaszewski SJ.

Serdecznie dziękujemy poprzedniemu Prezesowi - Markowi Szucie, który zgodził się na pełnienie funkcji Prezesa w ostatnim roku i troszczył się o działalność statutową oraz gospodarczą Fundacji.

Na zdjęciu powyżej: Wojciech Żmudziński SJ - Prezes Zarządu Fundacji Magis.

 

Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 24 września 2009 roku. Między innymi podjęto decyzję o współorganizowaniu wyjazdu utalentowanych uczniów gdyńskiego Gimnazjum i Liceum Jezuitów do Dublina oraz rekolekcji dla III klas Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów. Ponadto postanowiono o zmianie formuły Klubu Astronomicznego, którego zajęcia będą odbywały się od tej pory głównie w okresie wakacyjnym. Fundacja Magis włączy się w organizację dwóch konferencji planowanych przez Centrum Arrupe. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy. Pierwsza z nich zatytułowana BUNT NASTOLATKA odbędzie się 14 listopada 2009 (wśród gości Siostra Małgorzata Chmielewska). Natomiast drugą, zatytułowaną WYCHOWANIE SEKSUALNE, planujemy na 16 stycznia 2010 roku. Wśród zaproszonych gości: ojciec Ksawery Knotz. Szczegóły już wkrótce na stronie www.arrupe.og