naglowek

Pietryka & Roach Scholarship Fund

Na pierwszy semestr roku szkolnego 2009-2010 Fundacja Magis przekazała Gimnazjum Jezuitów i Ogólnokształcącemu Liceum Jezuitów w Gdyni ponad 5 000 złotych na fundusz stypendialny dla szczególnie uzdolnionych i potrzebujących wsparcia finansowego uczniów. Przekazywane dwa razy w roku fundusze pochodzą z lokaty przekazanej na ten cel przez Pana Petera Plamandona z USA, którego wolą było nazwanie tej stałej pomocy stypendialnej - Pietryka & Roach Scholarship Fund. Fundator jest również zainteresowany postępami wspieranych uczniów, którzy dziękując za pomoc, opisują swoje szkolne sukcesy w krótkim i osobistym liście.