naglowek

Jezuicka Akademia Magis

Fundacja Magis we współpracy z Edukacyjną Kliniką. Poradnią Profilaktyki Uzależnień oraz Centrum Arrupe rozpoczęła w 2011 roku projekt „Jezuicka Akademia Magis dla uczniów przeżywających trudności w nauce ” ze szkół w Gdyni, Kartuzach oraz Wejherowie.

magisGłównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans uczniów piątych klas szkoły podstawowej, zagrożonych edukacyjnym oraz społecznym wykluczeniem, którzy mają trudności w nauce i nie posiadają możliwości uczestniczenia w dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach, które umożliwiłyby rozwijanie talentów. Powstał zespół nauczycieli oraz wolontariuszy, który pracuje już od listopada 2011 roku. Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom a w szczególności zaprzyjaźnionej z nami Fundacji z Niemiec, która pragnie pozostać anonimowa.

Gdyby ktoś chciał dołączyć się do projektu, prosimy dzwonić do Edukacyjnej Kliniki. Poradni Profilaktyki Uzależnień: (58) 620 66 90 lub do Fundacji Magis: (58) 661 65 56.

Bezpłatna pomoc prawna

poradniaFundacja Magis wraz ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza wszystkich chcących uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

Poradnia czynna jest we czwartki w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Fundacji Magis w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35.

Dyżurujący studenci, po zapoznaniu się ze sprawą, konsultują możliwe rozwiązania ze swoimi profesorami i przy kolejnym spotkaniu udzielają kompetentnej porady. Szczegóły na temat poradni w zakładce PORADNIA PRAWNA.

photo: flickr.com/shawncalhoun

Konkurs plastyczny

 KONKURS I WYSTAWA

Rozstrzygnęliśmy międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z domów dziecka "W świecie moich marzeń jest miejsce na kolorową tajemnicę, który zorganizowała Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień oraz Fundacja Magis. Na konkurs wpłynęło 41 prac z Białorusi, 59 zUkrainy oraz 71 z Polski.

Jury wyłoniło 10 laureatów. Wystawę pokonkursową można oglądać w sali konferencyjnej im. Vincenta Duminuco SJ w budynku Gimnazjum i Liceum Jezuitów.

fot. Robert Szumała

Zespół Muzyki Średniowiecznej

 BITWA MORSKA

OBRONA TWIERDZY WISŁOUJŚCIE

Zespół Muzki Średniowiecznej uświetnił swoim występem imprezę rekonstrukcyjną "Bitwa morska- obrona Twierdzy Wisłoujście", która odbyła się 16 kwietnia 2011 roku w Gdańsku na nabrzeżu przy promie do Twierdzy Wisłoujście (Gdańsk Nowy Port). Wydarzenie organizowane było przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Poznaj świat chemii - warsztaty dla dzieci

 MOŻNA PASJONOWAĆ SIĘ CHEMIĄ

Zapraszamy na spotkanie "Poznaj świat chemii" (1 czerwca 2012) - zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6-10 lat, które pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne. Cele spotkania jest nie tylko dobra zabawa, ale wyrabianie umiejętności obserwacji oraz samodzielnego myślenia oraz formułowania wniosków, a także kształtowania dociekliwości badawczej właściwej dla nauk przyrodniczych.

Zdjęcia z poprzedniej edycji można obejrzeć tutaj

Występy Zespołu Muzyki Dawnej

Zespół przed latyTczew: 15 maja 2012

Zespół Muzyki Dawnej wystąpił 15 maja podczas Nocy Muzeów w Fabryce Sztuk Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie oraz w Dworze Artusa w Gdańsku. Oba występy cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Na zdjęciu: zespół, przed pięciu laty, gdy powstawał, złożony był głównie z uczniów gimnazjum.

Świat chemii - ćwiczenia dla dzieci

akademiaW maju 2012 roku Fundacja Magis we współpracy z Centrum Arrupe rozpoczęła zajęcia w ramach Jezuickiej Akademii Magis. Zaproponowaliśmy dzieciom w wieku 6-11 oraz ich opiekunom, ćwiczenia z chemii. Pani dr Magdalena Bogalecka przeprowadziła wraz z dziećmi proste, aczkolwiek bardzo atrakcyjne, doświadczenia chemiczne. 

W kolejnych latach zajęcia będą kontynuowane.

Czytaj więcej: Świat chemii - ćwiczenia dla dzieci

Rekolekcje dla młodzieży licealnej

 Jak każdego roku, uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni, wzięli udział w rekolekcjach KAIROS. Opiekę duchową nad grupą sprawował duchowny szkoły, Członek Zarządu Fundacji Magis, Adam Tomaszewski SJ. Organizatorami rekolekcji było Liceum Jezuitów oraz Fundacja Magis. Podobnie jak w poprzednich latach, chętnych nie brakowało.

Jesienią 2010 roku Fundacja zamierza nadal wspierać formacje duchową młodzieży uczącej się w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni. Będzie to możliwe dzięki tym, którzy przekazali 1% na nasze cele statutowe.

Czytaj więcej: Rekolekcje dla młodzieży licealnej

Konferencja o BUNCIE NASTOLATKA

 Gdynia: 14 listopada 2009 - Na konferencję pod Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdyni, zatytułowaną BUNT NASTOLATKA - ZAGROŻENIE CZY SZANSA? - przybyło prawie 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli: siostra Małgorzata Chmielewska, Bogdan Kosztyła oraz Adam Jagiełło-Rusiłowski. Patronatem medialnym objął konferencję GOŚĆ NIEDZIELNY oraz RADIO PLUS. Organizatorami zaś byli Centrum Arrupe, Fundacja Magis i Edukacyjna Klinika. Za wsparcie finansowe dziękujemy naszym anonimowym sponsorom oraz sopockiej Kawiarence pod Żaglami. Na zdjęciu powyżej: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski podczas wykładu. Zobacz więcej zdjęć klikając poniżej.

Czytaj więcej: Konferencja o BUNCIE NASTOLATKA

Wsparcie dla szkolnej biblioteki

  W październiku 2009 Fundacja Magis, dzięki wpłatom z 1%, przekazała około 2000 zł bibliotece Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni na zakup nowości książkowych i lektur szkolnych. W przyszłym roku biblioteka otrzyma od zaprzyjaźnionej z nami fundacji dodatkowe półki, które będą mogły pomieścić dużo więcej pozycji książkowych. Biblioteka będzie wdzięczna za hojne dary także ze strony innych instytucji, organizacji i osób prywatnych, którym leży na sercu edukacja czytelnicza naszej młodzieży. Na zdjęciu powyżej: uczennica Gimnazjum Jezuitów oprowadza gościa po szkolnej bibliotece.

Nowa sala dla dzieci

 Dnia 8 października 2009 roku, Prezes Fundacji Magis uroczyście podziękował pracownikom zaangażowanym w budowę nowej sali przeznaczonej na terapię zajęciową dzieci i młodzieży. Podczas wspólnego świętowania zakończenia prac i oddania sali dzieciom z Edukacyjnej Kliniki, obecni byli prawie wszyscy, którzy nie szczędząc trudu i czasu, stworzyli dzieło, które obecnie możemy podziwiać.

W nowej sali odbywają się już zajęcia teatralne, a inne spotkania rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Budowę, wartą ponad 300 000 złotych, sfinansowała anonimowa fundacja z Niemiec.

Czytaj więcej: Nowa sala dla dzieci

Nowy Prezes Fundacji

 Z dniem 1 września 2009 roku, Rada Fundacji Magis powierzyła funkcję Prezesa Zarządu - Wojciechowi Żmudzińskiemu SJ.

W składzie Zarządu pozostała Bożena Prątnicka-Olszewska, Andrzej Bień i Adam Tomaszewski SJ.

Serdecznie dziękujemy poprzedniemu Prezesowi - Markowi Szucie, który zgodził się na pełnienie funkcji Prezesa w ostatnim roku i troszczył się o działalność statutową oraz gospodarczą Fundacji.

Na zdjęciu powyżej: Wojciech Żmudziński SJ - Prezes Zarządu Fundacji Magis.

 

Czytaj więcej: Nowy Prezes Fundacji

Pietryka & Roach Scholarship Fund

Na pierwszy semestr roku szkolnego 2009-2010 Fundacja Magis przekazała Gimnazjum Jezuitów i Ogólnokształcącemu Liceum Jezuitów w Gdyni ponad 5 000 złotych na fundusz stypendialny dla szczególnie uzdolnionych i potrzebujących wsparcia finansowego uczniów. Przekazywane dwa razy w roku fundusze pochodzą z lokaty przekazanej na ten cel przez Pana Petera Plamandona z USA, którego wolą było nazwanie tej stałej pomocy stypendialnej - Pietryka & Roach Scholarship Fund. Fundator jest również zainteresowany postępami wspieranych uczniów, którzy dziękując za pomoc, opisują swoje szkolne sukcesy w krótkim i osobistym liście.

Człowiek w Kosmosie

Międzyszkolny Klub Astronomiczny oraz Polskie Towarzystwo Astronautyczne serdecznie zapraszają osoby zafascynowane astronomią na konferencję pt.:"Człowiek w Kosmosie – Astronautyka i Badania Przestrzeni Kosmicznej.",w dniu 28 marca 2009r. (sobota) w godz. 11.30 - 14.00, w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pobranie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i odesłanie na adres biura.  Wszystkie osoby, które zostaną przyjęte na konferencję otrzymają potwierdzenie przyjęcia drogą elektroniczną.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan konferencji.

Czytaj więcej: Człowiek w Kosmosie