naglowek

Jezuicka Akademia Magis

Fundacja Magis we współpracy z Edukacyjną Kliniką. Poradnią Profilaktyki Uzależnień oraz Centrum Arrupe rozpoczęła w 2011 roku projekt „Jezuicka Akademia Magis dla uczniów przeżywających trudności w nauce ” ze szkół w Gdyni, Kartuzach oraz Wejherowie.

magisGłównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans uczniów piątych klas szkoły podstawowej, zagrożonych edukacyjnym oraz społecznym wykluczeniem, którzy mają trudności w nauce i nie posiadają możliwości uczestniczenia w dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach, które umożliwiłyby rozwijanie talentów. Powstał zespół nauczycieli oraz wolontariuszy, który pracuje już od listopada 2011 roku. Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom a w szczególności zaprzyjaźnionej z nami Fundacji z Niemiec, która pragnie pozostać anonimowa.

Gdyby ktoś chciał dołączyć się do projektu, prosimy dzwonić do Edukacyjnej Kliniki. Poradni Profilaktyki Uzależnień: (58) 620 66 90 lub do Fundacji Magis: (58) 661 65 56.