naglowek

Zajęcia dla uczniów w Kartuzach

KartuzyKartuzy: 15 października 2012 - Uczniowie z Kartuz, uczestniczący w zajęciach organizowanych przez Fundację Magis, w ramach zajęć matematycznych, wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach podejmujących zagadnienie geometrii w sztuce. Warsztaty zatytułowano "Światło w sztuce i nauce". W trakcie zajęć uczniowie analizowali wybrane dzieła sztuki pod kątem plastycznym, eksperymentowali ze światłem oraz poznali charakterystyczne rysy dzieł impresjonistów i kubistycznych obrazów Picassa. Każdy uczestnik warsztatów tworzył również własną kompozycję z wykorzystaniem poznanych technik. Zajęcia zostały przygotowane we współpracy z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.

Kartuzy