naglowek

Fundusz stypendialny

Fundacja Magis pełni rolę zarządzającego funduszem stypendialnym im. Pietryka & Roacha powstałym z inicjatywy darczyńcy ze Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z wolą darczyńcy, zysk wypracowany z zarządzanej kwoty jest przekazywany dwa razy w roku na konto Ogolnokształcącego Liceum Jezuitów na pokrycie czesnego uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Fundacja, z własnych środków, zwiększa co roku fundusz o kwotę wynikającą z inflacji.