naglowek

Historia

Fundacja Magis, z siedzibą w Gdyni, została powołana 16 marca 2005 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 kwietnia 2005 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundatorem Fundacji Magis jest KOLEGIUM JEZUITÓW, którego przełożonym jest Rektor mianowany przez Genarała Towarzystwa Jezusowego. Jezuici są obecni na Wzgórzu Świętego Stanisława Kostki od lat trzydziestych XX wieku.

Dotychczas Fundacja wspierała działania edukacyjne i profilaktyczne oraz sama realizowała następujące projekty:
 
1. Zajęcia sportowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2. Międzyszkolny Klub Astronomiczny,
3. Rekolekcje dla młodzieży,
4. Społeczny Rzecznik Praw Nauczyciela,
5. Młodzieżowy zespół muzyki średniowiecznej,
6. Międzyszkolny Turniej Szachowy,
7. Fundusz stypendialny dla uczniów z rodzin ubogich,
8. Udzielanie grantów na działalność edukacyjną i formacyjną, prowadzoną przez inne ośrodki.

Od roku 2011 realizujemy program Jezuickiej Akademii Magis adresowany do uczniów szkół podstawowych w Gdyni, Wejherowie i Kartuzach.

Przez pierwsze lata działalności zdobywaliśmy fundusze prowadząc działalność gospodarczą w obiekcie sportowym użyczonym nam nieodpłatnie przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego. Obecnie nasze fundusze pochodzą z darowizn i w niewielkim stopniu ze sprzedaży książek oraz z prowadzenia kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, a także innej działalności szkoleniowej.

W roku 2012 zainicjowaliśmy działalność wydawniczą.

jubileusz580