naglowek

Jezuicka Akademia Magis także w tym roku szkolnym!

matma JAM

 

Rozpoczynamy nową edycję Jezuickiej Akademii Magis.Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans dzieci zagrożonych edukacyjnym i społecznym wykluczeniem. Projekt ma na celu pomoc uczniom klas V i VI szkół podstawowych w zajęciach przedmiotowych oraz rozwijać i rozbudzać ich pasje. Zajęcia skierowane są do dzieci z problemami edukacyjnymi oraz do dzieci z rodzin, które nie potrafią lub nie mogą udzielić pomocy w nauce.