naglowek

Chemia w laboratorium

jamTe zajęcia laboratoryjne przeznaczone są przede wszystkim dla maturzystów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykazujących uzdolnienia i zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, a także chcących wziąć udział w konkursie/olimpiadzie chemicznej. Głównym celem oferowanych zajęć laboratoryjnych z chemii jest możliwość samodzielnego wykonywania przez uczestników prostych doświadczeń. Uczestniczenie w zajęciach stanowi ważne uzupełnienie teoretycznych wiadomości z lekcji chemii. Uczniowie zdobywają umiejętności obserwowania zjawisk i procesów chemicznych, kształtując zdolności wyciągania i formułowania wniosków. Ponadto uczniowie oswajają się z koniecznością samodzielnego projektowania doświadczeń, co jest treścią zadań maturalnych i konkursów chemicznych.

Grupa: 5-10 osób.

Termin:

  • październik 2012-kwiecień 2013
  • 1 raz w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne
  • razem 75 godzin dydaktycznych

Opłaty:

  • w grupie 5-10 osobowej - 1350 zł za osobą
  • zaliczka 100 zł w ciągu 10 dni od zgłoszenia, pozostała opłata do dnia rozpoczęcia zajęć lub w dwóch ratach (I rata - do dnia rozpoczęcia zajęć; II rata - po feriach zimowych), I rata: 650 zł; II rata: 600 zł
  • na konto : Nordea Bank Polska S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0617 4736 lub gotówką w biurze Fundacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

chemia w laboratorium