naglowek

Klub Astronomiczny

  

Zarząd Fundacji powołał w dniu 1 października 2005 roku Międzyszkolny Klub Astronomiczny skupiający młodzież i dorosłych pasjonatów astronomii. Organizowane są także sesje obserwacyjne i warsztaty astronomiczne dla dzieci.

Celem Klubu jest:

  • popularyzacja wiedzy astronomicznej poprzez organizowanie wykładów popularnonaukowych, obozów i zlotów astronomicznych,

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej,

  • przygotowywanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Olimpiad Astronomicznych.

Klub realizuje projekty badawcze, mające na celu poszukiwanie gwiazd supernowych, rejestrowanie zjawisk meteorów, poszukiwanie planet poza słonecznych, monitorowanie aktywności słonecznej i fotograficzny przegląd nieba.

Koordynatorami Klubu są: Tomasz Kukliński oraz Adam Malinowski SJ.

Z TELESKOPU W ARIZONIE...

Od 2 marca 2006 r. członkowie klubu wykonują zdjęcia galaktyk poprzez interent, zdalnie sterownym teleskopem Ironwood Observatory North z Quenns Creek w Arizonie. Teleskop w Arizonie rzeczywiście zwraca się ku fragmentowi nieba wybranego przez kierujacego nim operatora, ucznia albo uczennicę. Operator wybiera czas ekspozycji, filtr, naciska guzik i... kilkanaście tysiecy kilometrów od nas teleskop robi zdjęcie obiektu...
Zobacz: http://www.jezuici.pl/gdynia/Astronomia/AstroGiLJ.html

W ROKU SZKOLNYM 2009-2010

Klub Astronomiczny będzie działał w nieco zmienionej formule, przygotowując dla dzieci i młodzieży wakacyjny obóz astronomiczny.

Na zdjęciu poniżej: teleskop, z którego prowadzone są obserwacje.