naglowek

Poradnia Prawna

To już czwarty rok współpracy ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną.

W każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 (z wyjątkiem dni świątecznychi ferii akademickich) w siedzibie fundacji przy ul. Tatrzańskiej 35  w Gdyni dyżurują studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, udzielając nieodpłatnie porad prawnych.

Gdyński punkt Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej powstał w uzupełnieniu istniejących już instytucji na Wzgórzu św. Stanisława Kostki pomagających osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomyśleliśmy, że bezpłatna poradnia prawna byłaby pożądanym uzupełnieniem udzielanej dotychczas pomocy. Poradnia jest otwarta dla wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują, a po prostu nie stać ich na odpłatną konsultację u prawnika.