naglowek

Pielgrzymka studentów do Rumunii

Dnia 27 września 2009 roku powrócili z Rumunii studenci z Duszpasterstwa Akademickiego "Ster". Pod kierownictwem ojca Grzegorza Bochenka SJ modlili się o rozwój jezuickiego duszpasterstwa i poznawali kultury religijne regionu. W dniach 20-27 września, odwiedzili kościoły oraz cmentarze w Maramuresh i Bukowinie. Fundacja Magis dofinansowała ten bogaty w duchowe doświadczenia wyjazd w ramach tegorocznych grantów.

Wybrane zdjęcia z pielgrzymki.