naglowek

Projekt REFLEKSYJNY NAUCZYCIEL

W czerwcu 2009 roku Fundacja wsparła projekt formacyjny skierowany do nauczycieli szkół katolickich na Ukrainie. Trenerzy Centrum Arrupe prowadzili zajęcia na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie oraz w Szkole Katolickiej w Buczaczu. Odpowiedzialny za szkoły katolickie na Ukrainie, ksiądz Ivan Hnativ, wyraził nadzieję na dalszą współpracę w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, a w szczególności tych, którzy nauczają wprowadzonego niedawno do szkół przedmiotu "etyka chrześcijańska".

W ramach powyższego projektu Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe przeprowadziło na Ukrainie dwa szkolenia we Lwowie i w Bruchowyczach (40 godzin) oraz jedno szkolenie w Buczaczu (30 godzin).

Szkolenia odbyły się w następujących terminach:

1/ 17-19.06.2009 we Lwowie (UKU),
temat: Ignacjański Model Pedagogii, liczba uczestników: 42.  
2/ 19.06–21.06.2009 w domu rekolekcyjnym w Bruchowyczach (ul. Szyroka 4),
temat: Pismo święte w nauczaniu i katechizacji, liczba uczestników: 43.
3/ 23-25.06.2009 w Kolegium św. Jozafata w Buczaczu (ul. Mickiewicza 19),
temat: Umiejętności chrześcijańskiego nauczyciela oraz istotna rola refleksji nad własną pracą pedagogiczną,
liczba uczestników: 37.

W Projekcie wzięli udział nauczyciele etyki chrześcijańskiej ze szkół publicznych oraz nauczyciele innych przedmiotów ze szkół katolickich działających we Lwowie, w Iwano-Frankowsku, w Buczaczu, w Bruchowyczach, w Termopilu i w Samborze. Zajęcia prowadziły dwie osoby. Materiały szkoleniowe na język ukraiński tłumaczyła Marina Burdeyna a nasi partnerzy ukraińscy zapewnili na miejscu tłumaczenie konsekutywne. Projekt zakończyliśmy spotkaniem ewaluacyjnym, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2009 roku w Gdyni. 

W projekcie łącznie wzięły udział 122 osoby. Zarówno nauczyciele szkół publicznych jak i szkół katolickich poznali Ignacjański Model Pedagogii, a tym samym uświadomili sobie kluczową rolę refleksji w rozwoju osobowym i profesjonalnym nauczyciela. Otrzymali narzędzia do refleksji własnej oraz nauczyli się jak przeprowadzać refleksję z uczniami wprowadzając do niej aktywizujące formy pracy na lekcji. Nauczyciele etyki chrześcijańskiej wzbogacili swoje umiejętności metodyczne i poszerzyli wiedzę biblijną przydatną do realizacji programu nauczania etyki chrześcijańskiej. Poprzez zrealizowany projekt Centrum Arrupe wzmocniło współpracę z Instytutem Katechetyczno-Pedagogicznym Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie oraz z Komisją ds. Edukacji Kościoła Greckokatolickiego. Zaplanowało dalsze działania mające na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli etyki chrześcijańskiej w zakresie wiedzy biblijnej oraz doskonalenie dyrektorów szkół katolickich w superwizji pracy pedagogicznej.