naglowek

Letni obóz dla dzieci z "Anieliska"

Dofinansowaliśmy letni obóz terapeutyczny dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego "Anielisko" w Łodzi. Dzieci wyjechały wraz z opiekunami do Krakowa w dniach 18-28 sierpnia 2009 roku. Obok zajęć terapeutycznych, brały udział w programie edukacyjnym, który obejmował poznawanie historii, zajęcia sportowe i rekreację.

Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” prowadzi Specjalistyczną  Placówkę Wsparcia Dziennego „Anielisko”, do której uczęszczają dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym, dotknięte alkoholizmem i przemocą najbliższych, pochodzące z rodzin ubogich, wielodzietnych, zaniedbanych, nie zapewniających dzieciom odpowiedniej opieki wychowawczej i pozytywnych wzorców życiowych.  We wszystkich tych rodzinach występuje choroba alkoholowa i związana z tym przemoc. Corocznie, jako uzupełnienie całorocznej pracy, dla stałych podopiecznych  Anieliska organizowany jest  obóz letni. Na wyjeździe, w oddaleniu od środowiska, w którym żyją na co dzień, dzieci mają szansę wypocząć, obejrzeć nowe miejsca, nabrać sił na nowy rok szkolny.

Letni obóz dla podopiecznych „Anieliska”.

Obóz odbył się w dniach 18-28 sierpnia 2009. W wyjeździe wzięło udział 35 dzieci w wieku 5-18 lat.  W ramach wyjazdu odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas V-VI oraz I- III gimnazjum.
Program edukacyjny obejmował: 4 wycieczki dłuższe (do Wieliczki połączone ze zwiedzaniem kopalni soli, do Krakowa połączona ze zwiedzaniem zamku na Wawelu, do  Kalwarii Zebrzydowskiej  i  Lanckorony) i 2 krótsze (do Wadowic i Inwałdu) oraz wyprawy turystyczne pieszo.

  

Ponadto podczas wyjazdu odbywały się  zajęcia sportowe na terenie ośrodka (minimum raz dziennie) i gry terenowe.  Ośrodek, w którym zamieszkiwała grupa z “Anieliska” jest własnością Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Jest to ośrodek przepięknie położony w lesie, z dala od szlaków komunikacyjnych, posiada doskonale wyposażoną bazę sportową: boiska, salę gimnastyczną, basen, place zabaw.
W programie wyjazdu była również dyskoteka oraz  zabawy integracyjne. Program wyjazdu został ubogacony dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z Ministerstwa Polityki Sołecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu w wyjeździe wzięło udział więcej dzieci, niż początkowo planowano, a w programie zanlazło się zwiedzanie turystycznych i historycznych pereł Małopolski: kopalni w Wieliczce oraz komnat Zamku Królewskiego na Wawelu. Podczas wyjazdu odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne i sportowe. Zajęcia te  objęły wszystkich uczestników wyjazdu, to znaczy 35 dzieci. W realizację projektu zaangażowana była  4 osobowa kadra wychowawcza, 2 instruktorów sportu,  2 wolontariuszy (w tym jedna wolontariuszka z Ukrainy).

Rezultaty projektu

- zapewniony został wypoczynek fizyczny i psychiczny 35 – osobowej grupy dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, w tym 
  dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci;
- prowadzono z podopiecznymi  w sposób ciągły pracę terapeutyczną w formie warsztatowej;
- pracy nad sobą, dzięki temu, że wyjazd stanowił formę docenienia całorocznych wysiłków – aspekt wychowawczy dla 
  osób wywodzących się ze środowiska, w którym dominuje postawa roszczeniowa;
- integracja grupy, poprawa funkcjonowania podopiecznych w społeczeństwie, w grupie rówieśniczej, w szkole;
- pokazano podopiecznym nowe, ciekawe miejsca i stworzono okazję do uzupełniania braków edukacyjnych, 
  poznawania przez nich kultury i zabytków narodu polskiego: np. Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska,
  Wieliczka oraz obejrzenia w miniaturze słynnych miejsc świata – Park Miniatur Inwałd koło Wadowic;
- każdy z uczestników wyjazdu wrócił  do Łodzi pełen wrażeń, zadowolony  i wypoczęty.