naglowek

XII Piesza Pielgrzymka "SZARA" na Jasną Górę

Pielgrzymka odbyła się od 5 do 14 sierpnia 2009. Uczestniczyło w niej 200 osób w wieku 7 - 61 lat. 40% stanowiły harcerki i harcerze, głównie z Mazowsza, gdzie jezuici długo już pełnią posługę kapelańską. Średnia wieku uczestników oscylowała w granicach 20-25 lat. Noclegi odbywały się w namiotach i stodołach. Aby grupę zjednoczyć w duchu wspólnoty w grupie prowadzone były wspólne posiłki (śniadania i kolacje), przygotowywane przez zespoły ochotników. Ochotnicy jednoczyli się w mniejszych zespołach prowadzących i przygotowujących różańce i inne modlitwy. Dzięki temu dało się odczuć ducha jedności i pogłębionego dzielenia swoją wiarą. Do pogłębienia relacji służyły również apele jasnogórskie, które przeżywaliśmy głównie w grupie. W tym roku po raz drugi odbył się również Festiwal Twórczości Ogólno-Pielgrzymkowej FTOPa, gdzie utalentowani pątnicy prezentowali swoje zdolności fizyczne, wokalne, aktorskie i komiczne.

Jeden z dni był poświęcony tematyce harcerskiej. Swoim doświadczeniem harcerstwa dzielił się zaproszony jeden z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ks. hm. Henryk Błaszczyk, oraz idący z nami o. hm. Michał Gutkowski SJ. Ks. Henryk kładł duży akcent na miejscu służby w życiu człowieka. Promocja harcerstwa odbywała się również dzięki łączeniom z reporterami, którzy w tym samym czasie przebywali w Koronowie, gdzie odbywał się zlot ZHRu. Dzięki temu uczestnicy dostawali regularnie garść informacji o tym co dzieje się na Zlocie. Harcerze byli widoczni również przez to, że na Eucharystię ubierali mundury, a po Mszy zbierali się aby razem odśpiewać Modlitwę Harcerską.

Na Jasną Górę weszliśmy rankiem 14 sierpnia, a przywitał nas ks. abp Kazimierz Nycz. Udaliśmy się do kaplicy MB Królowej Polski, aby w krótkiej chwili modlitwy podziękować za czas pielgrzymki.