naglowek

Spotkanie z chemią

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci "Poznaj świat chemii"chemia coll 500

termin: 30 maja 2015 godz. 10.00-11.30

miejsce: Gdynia, ul. Tatrzańska 35 (budynek Zespołu Szkół Jezuitów)

cena: 21 zł

Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 6-10 lat, które wraz z opiekunem będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne, pod kierunkiem osoby prowadzącej. Celem spotkania jest nie tylko dobra zabawa, ale wyrabianie umiejętności obserwacji oraz samodzielnego i prawidłowego myślenia oraz formułowania wniosków, a także kształtowania dociekliwości badawczej właściwej dla nauk przyrodniczych.

Istnieje możliwość zamówienia zajęć grupowych przez szkoły podstawowe i przedszkola – zajęcia również w siedzibie fundacji.