naglowek

Władze

Rada Fundacji Magis:

    Stanisław Twarowski SJ - Przewodniczący Rady
    Grzegorz Bochenek SJ - Członek Rady
    Krzysztof Jankowski - Członek Rady
   

Dariusz Michalski SJ - Członek Rady

Zarząd Fundacji Magis:

    Andrzej Batorski SJ - Prezes Zarządu
    Marta Piernikowska-Hewelt - Członek Zarządu
    Czesław Wasilewski SJ - Członek Zarządu
    Mateusz Ignacik SJ - Członek Zarządu