naglowek

Zespół Muzyki Średniowiecznej

O ZESPOLE:

Zespół Muzyki Średniowiecznej działa pod patronatem Fundacji Magis. Tworzy go młodzież, która z wielką pasją dokonuje prób wiernego odtwarzania muzyki dawnych czasów od wczesnego Średniowiecza do jego schyłku. W skład zespołu wchodzą uczniowie gdyńskich liceów oraz studenci trójmiejskich uczelni.
Prezentacje muzyczne zespołu spotykają się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, zarówno ze względu na wykonawstwo,  jak również instrumentarium historyczne, będące wierną kopią instrumentów z okresu Średniowiecza.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory reprezentatywne dla wielu regionów Europy, oprócz polskich utworów, usłyszeć można także włoskie, francuskie, hiszpańskie i niemieckie. Poświęcając wiele uwagi dawnej muzyce religijnej, zespół nie stroni od dawnych tańców, wzbogacając nimi swoje koncerty.
Młodzi muzycy doskonalą swoje umiejętności podczas cotygodniowych prób pod okiem opiekuna zespołu– Barbary Czypul  oraz poprzez uczestnictwo w warsztatach muzycznych pod kierunkiem wybitnych znawców muzyki dawnej. Zakres zdobytej wiedzy pozwala na podejmowanie samodzielnej pracy twórczej w oparciu o poznane techniki wykonawcze. Czynny udział w opracowaniu artystycznym utworów jest źródłem wielkiej satysfakcji i ogólnego rozwoju muzycznego poszczególnych członków zespołu.

 

MUZYCY I INSTRUMENTY:

 fidel

FIDEL, jako jeden z instrumentów smyczkowych okresu Średniowiecza i Renesansu, był poprzednikiem skrzypiec. Przeobrażeniom podlegał kształt smyczka oraz samego instrumentu. Zwykle posiadał on 5 strun, w tym jedną burdonową. Smyczek do dawnej fidel był to po prostu giętki pręt, naprężony za pomocą włosia. Był szerszy i zazwyczaj krótszy od współczesnego smyczka. Według ówczesnych źródeł były różne sposoby trzymania instrumentu- przeważnie był opierany o lewe ramię lub pierś, trzymany pod brodą lub pionowo oparty o kolana.Fidel była bardzo popularna od wczesnego do późnego Średniowiecza. Była ulubionym instrumentem ówczesnych minnesingerów i trubadurów, którzy używali tego instrumentu do towarzyszenia śpiewowi i tańcom.

  
lira korbowa  LIRA KORBOWA jest rodzajem mechanicznej fideli, w której smyczek został zastąpiony obracającym się kołem, poruszanym korbą i ocierającym o struny, co powoduje ich drgania. Naciskanie klawiszy palcami przesuwa tangenty na struny i w ten sposób wyznacza wysokość dźwięku. Większość egzemplarzy ma jedną strunę melodyczną oraz jedną lub kilka strun burdonowych, które zawsze współbrzmią.Za miejsce powstania tego instrumentu muzykolodzy uważają klasztor benedyktynów w Cluny we Francji. Twórcą liry korbowej nazywanej ówcześnie organistrum był mnich, który zbudował ten instrument do codziennego użytku. Lira posiadała wtedy długość 150 cm i była obsługiwana przez dwóch grających. Do czasów pojawienia się organów, instrument ten towarzyszył śpiewakom kościelnym w świątyniach.W XIII w. rozmiary liry korbowej uległy zmniejszeniu i od tej pory instrument ten obsługiwała jedna osoba, która np. prawą ręką poruszała korbą, a lewą naciskała drewniane klawisze, by uzyskać melodię wraz z burdonem. Wówczas zaczęła towarzyszyć wędrownym bardom, którzy przez długi czas określali lirę korbową mianem symphonia.   

tubmaryna

 

 

 

 

 

 

 TUBMARYNA- nazwa tego instrumentu pochodzi od słów w j. łacińskim- tuba (trąba) i marina (morska). Jest to instrument smyczkowy o długim, płaskim korpusie rezonansowym z jedną struną, wydający dźwięk o barwie przypominającej brzmienie trąbki. Tę charakterystyczną barwę pozwala uzyskać specjalnie skonstruowany podstawek, który drgając wraz ze struną uderza lekko nóżką o wierzchnią płytę. Instrument popularny w Średniowieczu i Renesansie, używany jeszcze w XVIII w.

 

DUDY to instrument dęty stroikowy, który składa się z:·     piszczałki melodycznej tzw. przebierki, zaopatrzonej w stroik trzcinowy i otwory boczne służące do wygrywania melodii,·   piszczałki burdonowej wydającej stały dźwięk tzw. burdon,·    worka, do którego wdmuchuje się powietrze, a dzięki utrzymaniu w nich stałego ciśnienia poprzez dociskanie worka łokciem, powietrze wlatuje do piszczałek,·    rurki, do której wdmuchuje się powietrze. Średniowiecze to okres, w którym dudy zajęły stałe miejsce w muzyce Europy. Pierwsze wzmianki o ich obecności na ziemiach polskich pojawiły się w XIV w. Instrumentem dworskim stały się w XV w., chociaż nie przestały być instrumentem ludowym.

 

 

sopraninoFLETY PROSTE, instrumenty dęte z grupy drewnianych, stanowią bardzo ważną rolę w muzyce dawnej. Zwykle wykonane są z drewna i maja szeroki, zwężający się kanał. W odróżnieniu od innych wciąż modernizowanych instrumentów dętych drewnianych, flet zachował swoją stosunkowo prostą budowę. Dzięki otworom palcowym lub klapom ma możliwość wydobywania wielu dźwięków. W połowie XVIII w. został wyparty przez flet poprzeczny. W XX w. nastąpiło ponowne zainteresowanie się tymi instrumentami. Standardowe wielkości fletów używanych w zespole:

 

 

 

 

SOPRANINO

 

 

                                             SOPRANflet sopranowy

                                                           ALT

flet altowy

 

 

beben

 

 

 

 

BĘBEN perkusyjny instrument towarzyszący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Czypul- opiekun zespołu