O nas

Od 16 marca 2005 roku na wzgórzu świętego Stanisława Kostki w Gdyni istnieje Fundacja MAGIS mająca na celu wspieranie cennych, nowatorskich inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych; prowadzenie formacji duchowej i organizację wolontariatu. Jej działalność jest wyrazem troski osób zakorzenionych w tradycji jezuickiego szkolnictwa, pragnących szerzyć w polskim społeczeństwie ideę angażowania się w rozwój ludzi wielkodusznych i kompetentnych, samodzielnie i krytycznie myślących, dostrzegających potrzebę przemiany świata, świadomych swojej roli w społeczeństwie i wrażliwych na potrzeby innych.


Fundacja Magis jest organizacją pożytku publicznego (OPP) wspiera działalność edukacyjną oraz dobroczynną prowadzoną przez jezuitów.
KRS 0000231822

Numer konta: 44 1440 1026 0000 0000 0617 4736