Fundacja Magis

Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej.
Słowa tego często używał św. Ignacy Loyola, założyciel Jezuitów, wskazując, że autentycznie przeżywane chrześcijaństwo jest nieustannym wzrostem w człowieczeństwie i w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego MAGIS oznacza „więcej”.

Fundacja MAGIS, zgodnie z tym przesłaniem, wspiera nowatorskie inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Nasi partnerzy