Skip to content

Fundacja Magis

Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej.
Słowa tego często używał św. Ignacy Loyola, założyciel Jezuitów, wskazując, że autentycznie przeżywane chrześcijaństwo jest nieustannym wzrostem w człowieczeństwie i w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego MAGIS oznacza „więcej”.

Fundacja MAGIS, zgodnie z tym przesłaniem, wspiera nowatorskie inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Nasi partnerzy