Skip to content

Coaching

Coaching, czyli trening rozwoju osobistego. Osoba decydująca się na pracę z coachem, nazywana jest klientem. W przeciwieństwie do psychoterapeuty, coach nie szuka przyczyny aktualnych problemów klienta w jego przeszłości, a skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Wychodzi z założenia, że przeszłości nie jesteśmy w stanie zmienić. Dzięki wsparciu coacha klient potrafi precyzyjniej określić swoje cele, zminimalizować nadmierne oczekiwania wobec siebie samego, skupić się na konkretnym zadaniu, podejmuje lepsze decyzje, jak i zaczyna doceniać swoje wrodzone zdolności. Praca z coachem pomaga klientowi rozwijać swoje naturalne talenty i umiejętności i wykorzystać ich potencjał w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Celem coachingu jest pomoc klientowi w przekraczaniu stawianych przez siebie granic, wyjść poza własną strefę komfortu, a krok po kroku podążać w przyszłość wedle skonkretyzowanego i ułożonego planu, rozbudować swoje poczucie własnej wartości oraz wprowadzić dystans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Zadaniem coacha jest wspieranie klienta przez cały proces osobistej, samodzielnej zmiany, bazującej na dotychczasowych doświadczeniach, rodzących się wnioskach i posiadanych zasobach, czyli na wiedzy klienta i jego umiejętnościach.

Nasi coachowie zajmują się wspieraniem w rozwoju sfery osobistej.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1,5% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy