Misja

Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

Na zdjęciu: pierwsza Prezes Fundacji Magis - Elżbieta Kowalik (czwarta od lewej), przygotowuje przyszłych wychowawców.
Na zdjęciu: pierwsza Prezes Fundacji Magis – Elżbieta Kowalik (czwarta od lewej), przygotowuje przyszłych wychowawców.

Na wzgórzu świętego Stanisława Kostki w Gdyni istnieje Fundacja MAGIS mająca na celu wspieranie cennych, nowatorskich inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych; prowadzenie formacji duchowej i organizację wolontariatu. Jej działalność jest wyrazem troski osób zakorzenionych w tradycji jezuickiego szkolnictwa, pragnących szerzyć w polskim społeczeństwie ideę angażowania się w rozwój ludzi wielkodusznych i kompetentnych, samodzielnie i krytycznie myślących, dostrzegających potrzebę przemiany świata, świadomych swojej roli w społeczeństwie i wrażliwych na potrzeby innych.

Fundacja Magis pragnie realizować swoją misję poprzez:

  • finansowe wspieranie prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe placówek oświatowych, poradni, centrów formacji duchowej;
  • przyznawanie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom, stypendiów socjalnych i naukowych;
  • organizowanie zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
  • organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych form promocji kultury;
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę;
  • przyznawanie grantów na zbieżne z celami Fundacji projekty realizowane przez niepubliczne instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy

Eh bien, ce que cela signifie, c'est que l'impuissance pourrait être due à plusieurs problèmes physiologiques et psychologiques chez l'homme qui ne peuvent être traités qu'avec l'aide de médecins experts, ce que aucun taxi du kamagra jelly ne peut résoudre. Cependant, le Viagra n'est qu'un simple remède contre le système de réponse chez les hommes, en les aidant à être «activés naturellement» lors de la stimulation sexuelle.