Skip to content

Misja

Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

Na zdjęciu: pierwsza Prezes Fundacji Magis - Elżbieta Kowalik (czwarta od lewej), przygotowuje przyszłych wychowawców.
Na zdjęciu: pierwsza Prezes Fundacji Magis – Elżbieta Kowalik (czwarta od lewej), przygotowuje przyszłych wychowawców.

Na wzgórzu świętego Stanisława Kostki w Gdyni istnieje Fundacja MAGIS mająca na celu wspieranie cennych, nowatorskich inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych; prowadzenie formacji duchowej i organizację wolontariatu. Jej działalność jest wyrazem troski osób zakorzenionych w tradycji jezuickiego szkolnictwa, pragnących szerzyć w polskim społeczeństwie ideę angażowania się w rozwój ludzi wielkodusznych i kompetentnych, samodzielnie i krytycznie myślących, dostrzegających potrzebę przemiany świata, świadomych swojej roli w społeczeństwie i wrażliwych na potrzeby innych.

Fundacja Magis pragnie realizować swoją misję poprzez:

  • finansowe wspieranie prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe placówek oświatowych, poradni, centrów formacji duchowej;
  • przyznawanie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom, stypendiów socjalnych i naukowych;
  • organizowanie zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
  • organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych form promocji kultury;
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę;
  • przyznawanie grantów na zbieżne z celami Fundacji projekty realizowane przez niepubliczne instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe.