Skip to content

Historia

Fundacja Magis, z siedzibą w Gdyni, została powołana 16 marca 2005 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 kwietnia 2005 roku. Fundacja Posiada status organizacji pożytku publicznego.

jubileusz580

Fundatorem Fundacji Magis jest KOLEGIUM JEZUITÓW, którego przełożonym jest Rektor mianowany przez Genarała Towarzystwa Jezusowego. Jezuici obecni są na Wzgórzu Świętego Stanisława Kostki w Gdyni od lat trzydziestych XX wieku.

Dotychczas Fundacja wspierała działania edukacyjne i profilaktyczne oraz sama realizowała min. następujące projekty:

1. Półkolonie dla dzieci z dzielnicy Działki Leśne,
2. Międzyszkolny Klub Astronomiczny,
3. Rekolekcje dla młodzieży,
4. Społeczny Rzecznik Praw Nauczyciela,
5. Młodzieżowy zespół muzyki średniowiecznej,
6. Międzyszkolny Turniej Szachowy,
7. Fundusz stypendialny dla uczniów z rodzin ubogich,
8. Udzielanie grantów na działalność edukacyjną i formacyjną, prowadzoną przez inne ośrodki.

Przez pierwsze lata działalności zdobywaliśmy fundusze prowadząc działalność gospodarczą w obiekcie sportowym użyczonym nam nieodpłatnie przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego.

Obecnie nasze fundusze pochodzą z darowizn.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1,5% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy