Skip to content

Poradnictwo psychologiczne/counselling

Poradnictwo psychologiczne ma na celu wspomóc pacjenta/klienta w przezwyciężeniu lub rozwiązaniu kłopotliwej sytuacji, jaka aktualnie utrudnia pacjentowi/klientowi codzienne funkcjonowanie. Psycholog/counsellor umawia się z pacjentem na kilka spotkań, podczas których rozpoznaje problem i analizuje czynniki, które utrudniają wprowadzenie zmian bądź hamują pacjenta przez poprawieniem jakości swojego życia. Następny etapem jest określenie właściwej metody poradzenia sobie z problem; przez ten czas pacjent może liczyć na wsparcie ze strony psychologa. Skorzystanie z porady psychologicznej bywa niekiedy wstępem do procesu psychoterapii.

Ilość spotkań jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta/klienta.

Z poradnictwa psychologicznego korzystają najczęściej osoby, które:

― przeżywają trudny okres życia związany ze stratą ― śmierć bliskiej osoby, rozstanie;

― dowiadują się o chorobie swojej bądź kogoś ze swojego bliskiego otoczenia;

― zmagają się z żałobą;

― nie radzą sobie z nadmiarem obowiązków, odpowiedzialnością;

― odczuwają przytłoczenie pracą;

― są na etapie usamodzielniania się;

― przechodzą przez inne osobiste kryzysy;

― muszą podjąć ważne decyzje.