Skip to content

Przyjazna dzielnica

Muzyczne Wieczory na Wzgórzu św. Stanisława Kostki to cykl koncertów organizowanych przez Fundację Magis w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego Przyjazna Dzielnica dla Dzielnicy Działki Leśne w Gdyni.

dzielnica

Współorganizatorem koncertów jest Zespół Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki oraz parafia św. Stanisława Kostki w Gdyni. Partnerem projektu jest również Rada Dzielnicy Działki Leśne.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy Działki Leśne, zarówno do młodzieży, rodzin z dziećmi a także seniorów. 

Stanowi odpowiedź na potrzeby kulturalne całej społeczności lokalnej. Projekt polega na organizacji cyklicznych nieodpłatnych koncertów muzycznych na Wzgórzu św. Stanisława Kostki.

Muzyka stanowi miękkie narzędzie integracji społeczności lokalnej, przywodzi unikalny rodzaj doświadczenia dla odbiorców w każdym wieku. Chcemy umożliwić mieszkańcom bezpłatne uczestnictwo w kulturze wyższej, w przystępnej w odbiorze formie, jaką stanowią koncerty muzyczne. Jest to projekt inkluzywny, kształtujący wspólnotę.

Proponujemy świetny sposób na integrację rodzin, otwierający na inny rodzaj bodźców, doświadczenia, kształtujący czy poszerzający wrażliwość. Uczestnictwo w koncercie muzycznym umożliwia dostęp do dóbr duchowych, gwarantuje przeżycie wspólnotowe, przełamuje dystans, stereotypy, zbliża ludzi, bo otwiera ich na podobne wzniosłe przeżycia, uruchamia w nich pokłady twórcze. Uczestnictwo w cyklicznie organizowanych koncertach muzyki głównie klasycznej, stanowić może istotny czynnik zmiany społecznej, pogłębiającej lokalne więzi. Tworzymy przyjazną przestrzeń do bycia z innymi ludźmi, dajemy rodzinom, osobom samotnym, seniorom, możliwość uczestniczenia we wspólnocie przy akompaniamencie pięknych dźwięków.

Odznaczając ważne okresy w życiu społecznym, cykliczne koncerty muzyczne są okazją do wzmacniania życia wspólnotowego i przekładają się na dobrostan społeczny mieszkańców dzielnicy.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1,5% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy