Skip to content

Psychoterapia

Psychoterapia wspiera proces dojrzewania osobowości osoby w niej uczestniczącej. Koncentruje się nie tylko na bieżącej sytuacji, ale z reguły sięga do przyczyn trudności. Spotkania odbywają się cykliczne ― ich częstotliwość zależna jest od potrzeb pacjenta. Sesje są najczęściej przeprowadzane raz w tygodniu i trwają około godziny. Podczas spotkania pacjent jest sam ze swoim terapeutą, dzięki czemu zyskuje przestrzeń, która pozwala mu na swobodne omawianie swoich myśli oraz problemów.

Wskazaniami do psychoterapii mogą być: niskie poczucie własnej wartości, trudności z funkcjonowaniem w bliskich relacjach, problemy emocjonalne, stany lękowe, nerwice, depresja, brak satysfakcji z życia, poczucie braku sensu życia, doświadczenie samotności, straty, raniące lub traumatyczne doświadczenia rodzinne, problemy psychosomatyczne, uzależnienia.

W Klinice Edukacyjnej prowadzimy więcej niż tylko jeden rodzaj terapii:

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA; jest to bezpośredni kontakt terapeuty z pacjentem, bez udziału osób trzecich w trakcie spotkania. Źródło niechcianych zachowań odkrywane jest w przeszłości pacjenta, w związku z czym psychoterapeuta zyskuje możliwość dopasowania idealnej formy terapii, która pomaga pacjentowi przezwyciężyć lub kontrolować problem.

PSYCHOTERAPIA PAR; terapia pozwala odbudować związek i naprawić relacje par, które przeżywają kryzys partnerski i z którym nie potrafią sobie poradzić. Partnerzy zyskują również indywidualne korzyści: terapia pozwala lepiej zrozumieć samych siebie, określić swoje własne cele, a także ujednolicić oczekiwania, jakie żywi się w stosunku do swojego partnera.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA; podczas sesji psychoterapeuta rozmawia z rodziną, starając się poznać źródło nieporozumień oraz konfliktów, z jakimi zmagają się jej członkowie, czego następstwem jest wspólna praca nad rozwiązaniem problemu. Terapia przyczynia się odbudowania zaburzonych relacji rodzinnych. Tego typu terapia jest pomocna nie tylko w przypadku kłopotów z osłabioną więzią i nieporozumieniami, ale również wtedy, gdy na rodzinę spada traumatyczne przeżycie, np.: śmierć bliskiego, rozwód, separacja, kłopoty zdrowotne któregoś z członków rodziny, zmiana otoczenia.

 

W przyszłości planujemy wzbogacić ofertę kliniki o prowadzenie PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ ― terapia odbywa się w kilku lub kilkunastoosobowej grupie osób prowadzanej przez terapeutę. Swoje trudności pacjent omawia z członkami grupy, których problemy wykazują podobieństwo do problemu pacjenta. Każda ze stron zyskuje tym samym poczucie zrozumienia, a także akceptacji. Terapie grupowe są przede wszystkim przeznaczone dla osób zmagających się z problemami w sferze społecznej, mają trudności z utrzymaniem właściwych relacji międzyludzkich, odczuwają pustkę i osamotnienie.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1,5% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy