Skip to content

Centrum Wsparcia i Rozwoju Fundacji Magis

Nawiązując do historii i dokonań Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień w Gdyni, Fundacja Magis wznawia część prowadzonych przez Klinikę aktywności. Dla tego zakresu działań Fundacji, będziemy posługiwać się brandem „Centrum Wsparcia i Rozwoju Fundacji Magis”.

Edukacyjna Klinika Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni, zakończyła swoją działalność w 2014r. Przez ponad 10 lat była miejscem, gdzie dzieci i młodzież oraz ich rodzice otrzymywali pomoc pedagogiczną i terapeutyczną. Fundacja Magis podejmuje kontynuację niesienia pomocy w zbliżonym zakresie.

Obok poradnictwa i terapii indywidualnej dla osób sięgających po środki psychoaktywne, Edukacyjna Klinika rozwinęła kilka innych programów: teatr terapeutyczny, wsparcie formacyjne pracowników ośrodków dla narkomanów na Wschodzie, terapię pedagogiczną dla uczniów szkół podstawowych, szkołę dla rodziców, spotkania dla grup DDA, a także spotkania profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców w trójmiejskich szkołach.

To wszystko było możliwe dzięki życzliwemu wsparciu Urzędu Miasta Gdyni i wielu hojnych darczyńców. Przez dziesięć lat udało się pracownikom poradni wpłynąć na zmianę życia wielu młodych ludzi.

Od początku swej działalności Poradnia współdziałała z Fundacją Magis, która realizowała część rozpoczętych przez Edukacyjną Klinikę programów.

Nawiązując do tradycji Kliniki Edukacyjnej, Fundacja Magis wznawia część prowadzonych przez Klinikę aktywności. Dla tego zakresu działań Fundacji, powołaliśmy komórkę o nazwie „Centrum Wsparcia i Rozwoju Fundacji Magis”.

W ramach działalności Centrum Wsparcia i Rozwoju fundacja oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia. Prowadzimy konsultacje, psychoterapię oraz coaching.

KLIENT NIE PONOSI KOSZTÓW ZA NIEODBYTĄ SESJĘ, JEŚLI ODWOŁA JĄ NAJPÓŹNIEJ 48H PRZED SPOTKANIEM. ZA SESJĘ NIEODMÓWIONĄ NALEŻY ZAPŁACIĆ PEŁNĄ KWOTĘ.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1,5% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy