Skip to content

Półkolonie MAGIS 2019

Półkolonie letnie pod hasłem: \”W mocy Bożego Ducha\”, które odbyły się w czerwcu 2019 r. to propozycja będąca  wsparciem dla rodzin mniej zamożnych, których nie stać, by wysłać dzieci na pełnopłatne wakacje. To także odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców i dziadków na zapewnienie opieki dla dzieci podczas wakacji.

2

W półkoloniach uczestniczyło 68 dzieci w wieku 6 – 13 lat. Projekt zrealizowany został we współpracy Fundacji Magis z Radą Dzielnicy Działki Leśne, parafią św. S. Kostki w Gdyni oraz Zespołem Szkół Jezuitów im. św. S. Kostki w Gdyni, który zapewnił zaplecze lokalowe w budynku szkoły. Wychowawcami dzieci byli nauczyciele okolicznych szkół, nowicjusze jezuiccy oraz młodzież gimnazjalna i licealna zamieszkująca dzielnicę Działki Leśne. Wszyscy opiekunowie pracowali jako wolontariusze, bezpłatnie. Zaangażowanie młodzieży miało walor wychowawczy, rozwijający pozytywne cechy aktywności społecznej i pomocy innym.

Program półkolonii obejmował aktywności związane z poznawaniem Gdyni a także oferował wycieczki poza miasto. Dzieci miały czas urozmaicony wieloma atrakcjami, zabawą a także edukacją poprzez zabawę. Głównym założeniem projektu było zapewnienie opieki dzieciom podczas wakacji a także ich rozwoju i edukacji poprzez zabawę i uczestnictwo w różnorodnych zajęciach. Program wpłynął na kształtowanie pozytywnych postaw, rozwijał talenty dzieci oraz umożliwiał im aktywne i ruchowe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu podczas wakacji – rezultaty te zostały osiągnięte w pełni.

Taki rodzaj współpracy, który angażuje władze dzielnicy, parafię i szkoły wpłynął na postrzeganie dzielnicy Działki Leśne jako dzielnicy przyjaznej, która dba o swoich mieszkańców a także wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Gdyni, którzy tu pracują lub korzystają z oferty edukacyjnej szkół z naszej dzielnicy.

Podziękowania kierujemy na ręce wszystkich współorganizatorów przedsięwzięcia, wychowawców, wolontariuszy a szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy do s. Agnieszki, która cierpliwie i z sercem pokonywała najróżniejsze trudności organizacyjne.