Coaching

Coaching, czyli trening rozwoju osobistego. Osoba decydująca się na pracę z coachem, nazywana jest klientem. W przeciwieństwie do psychoterapeuty, coach nie szuka przyczyny aktualnych problemów klienta w jego przeszłości, a skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Wychodzi z założenia, że przeszłości nie jesteśmy w stanie zmienić. Dzięki wsparciu coacha klient potrafi precyzyjniej określić swoje cele, zminimalizować nadmierne oczekiwania wobec siebie samego, skupić się na konkretnym zadaniu, podejmuje lepsze decyzje, jak i zaczyna doceniać swoje wrodzone zdolności. Praca z coachem pomaga klientowi rozwijać swoje naturalne talenty i umiejętności i wykorzystać ich potencjał w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Celem coachingu jest pomoc klientowi w przekraczaniu stawianych przez siebie granic, wyjść poza własną strefę komfortu, a krok po kroku podążać w przyszłość wedle skonkretyzowanego i ułożonego planu, rozbudować swoje poczucie własnej wartości oraz wprowadzić dystans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Zadaniem coacha jest wspieranie klienta przez cały proces osobistej, samodzielnej zmiany, bazującej na dotychczasowych doświadczeniach, rodzących się wnioskach i posiadanych zasobach, czyli na wiedzy klienta i jego umiejętnościach.

Nasi coachowie zajmują się wspieraniem w rozwoju sfery osobistej.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy

Eh bien, ce que cela signifie, c'est que l'impuissance pourrait être due à plusieurs problèmes physiologiques et psychologiques chez l'homme qui ne peuvent être traités qu'avec l'aide de médecins experts, ce que aucun taxi du kamagra jelly ne peut résoudre. Cependant, le Viagra n'est qu'un simple remède contre le système de réponse chez les hommes, en les aidant à être «activés naturellement» lors de la stimulation sexuelle.